COWAY CHP FILTER ZA VODU

Novo u ponudi - No1 filter za vodz u Južnoj Koreji

Karakteristike uređaja:

1. Količina istočene vode
Može se podešavati količina istakanja vode

2. Zaključavanje tople vode
Istakanje tople vode se može zaključati i tako sprečiti opasnost od opekotina kad dete pokuša da natoči toplu vodu ili je radoznalo. Ako se ipak pokuša sa istakanjem tople vode dok je zaključana čuće se i zvučno upozorenje

3. Topla/hladna/sobna temperatura
Pomoću samo jedne slavine birate kakvu vodu želite

4. Ušteda energije pomoću senzora svetlosti
Kada podesite režim spavanja, smanjuje se rad kompresora i grejača i time smanjuje potrošnja

5. Displej za praćenje stanja uređaja
Na displeju se uvek može videti status ohlađene izagrejane vode

Funkcije uređaja

Uključivanje-isključivanje funkcije hlađenja vode

Držite pritisnuto dugme za hladnu vodu 3 sekunde ili duže, tada će se indikator hladne vode uključiti. Ako hoćete da isključite funkciju hlađenja vode, držite pritisnuto dugme za hladnu vodu 3 sekunde ili duže, tada će se indikator hladne vode isključiti.
Uključivanje-isključivanje funkcije grejanja vode

Držite pritisnuto dugme za toplu vodu 3 sekund ili duže, tada će se indikator tople vode uključiti. Ako hoćete da isključite funkciju tople vode, držite pritisnuto dugme za toplu vodu 3 sekunde ili duže, tada će se indikator tople vode isključiti.
Mogućnost zaključavanja točenja tople vode

Pritisnite dugme za zaključavanje točenja tople vode oko 3 sekunde dok se svetlosni indikator pored dugmeta ne upali. Ako hoćete da otključate držite isto dugme pritisnuto oko 3 sekunde dok se signalna lampica ne ugasi i tada može da se istače topla voda.
Funkcija uštede električne energije

Držite istovremeno pritisnute tastere za hladnu i toplu vodu oko 3 sekunde, čuće se zvučni signal "ding", topla voda će treperiti što znači da funkcija može da se aktivira ili dezaktivira. Aktiviranje se vrši pritiskom na taster za hladnu vodu tako da led dioda svetli (uključeno).

Ako pritisnete ponovo taster za hladnu vodu led diode će se isključiti što znači da je funkcija isključena. Kada je izbor moda gotov pritisnite i držite taster za sobnu temperaturu oko 3 sekunde, tako izlazite iz moda za podešavanje i vaš izbor je sačuvan.
Podešavanje količine istočene vode

Držite istovremeno pritisnute tastere za hladnu i toplu vodu oko 3 sekunde, čuće se zvučni signal "ding", topla voda će treperiti što znači da promena izbora može da se izvrši. Izbor se vrši pritiskom na taster za toplu vodu, u zavisnosti na kojoj visini svetli led dioda na pokazatelju tople vode može da se namesti da istače 120ml, 200ml ili 300ml vode.

Kada je izbor moda gotov pritisnite i držite taster za sobnu temperaturu oko 3 sekunde, tako izlazite iz moda za podešavanje i vaš izbor je sačuvan.

Korišćenje uređaja

Izaberite koju vodu želite (topla/sobna/hladna) da istačete i pritisnite dugme za istakanje, čaša će se napuniti količinom vode koju ste prethodno odredili. Ukoliko hoćete da prekinete istakanje pritisnite dugme za istakanje još jednom. Neprekidno istakanje je moguće ako dugme za istakanje pritisnete i držite oko 3 sekunde (led dioda će trepereti), tada će voda teći neprekidno 60 sekundi. Ako želite da ranije zaustavite istakanje pritisnite dugme za istakanje jos jednom.

Potvrda kvaliteta