Na tri merna mesta povećano ZAGAĐENJE VAZDUHA u Pančevu, a evo šta je RAZLOG

Na tri merna mesta u Pančevu gradski monitoring sistem u ponedeljak je zabeležio povećano zagađenje. U izveštaju koji nam je dostavljen iz gradskog sekretarijata za ekologiju stoji da su u pitanju merna mesta „Vatrogasni dom”, „Vojlovica” i „Starčevo”, a prekoračene su granične vrednosti za suspendovane čestice PM10.

– Zagađenje suspendovanim česticama je posledica sagorevanja u takozvanim individualnim ložištima. Noći su hladne i meštani su već počeli da lože preko noći. Ovom zagađenju pogoduje i nepovoljna meteorološka situacija, velike su temperaturne razlike u toku dana. Kako je vremenska prognoza i dalje “loša”, možemo očekivati da i danas bude povećano zagađenje. Apelujemo na ljude koji lože čvrsto gorivo da ne lože plastiku i pet ambalažu. Ovo zagađenje nije posledica rada fabrika u južnoj industrijskoj zoni – rečeno nam je iz Sekretarijata za ekologiju.

Odgovor na pitanje kako PM10 čestice utiču na naše zdravlje, potražili smo u dokumentima Hemijskog fakulteta u Beogradu.

“PM10 su među najopasnijim polutantima u vazduhu, one prilikom udisanja napadaju ljudski respiratorni sistem, utiču na njegovu otpornost i deponuju se u najdubljim delovima pluća. Zdravstveni problemi otpočinju kada organizam počne da se brani od ovih stranih tela (čestica). PM10 izazivaju ili osnažuju astmu, bronhitise i druga oboljenja pluća, a samim tim smanjuju ukupnu otpornost organizma. Iako PM10 napadaju celokupnu ljudsku populaciju, vulnerabilne populacione kategorije (deca, trudnice, stari i bolesni) su posebno ugrožene. Pored toga što oštećuju zdravlje PM10 umanjuju i vidljivost tokom dana jer stvaraju efekte vidljivosti koji su karakteristični za izmaglicu koja se često prepoznaje kao smog” piše u beleškama za predavnja dr Ivana Gržetića sa Hemijskog fakulteta u Beogradu.

 

FOTO: JOVAN MILOSAVLJEVIĆ / RAS SRBIJA

Izvor: Blic.rs