KLINIČKA ISTRAŽIVANJA

Naša dužnost je da čuvamo vaše zdravlje.

 

CELLIANT PROIZVODE PREPORUČUJE:

Mr sci med. Dr Milić Lazić

spec.fizijatrije i medicinske rehabilitacije


ŠTA SU CELLIANT PROIZVODI?

Celliant proizvodi predstavljaju opšta medicinska sredstva koja svojim djelovanjem pomažu i ubrzavaju liječenje i oporavak tkiva koja su oštećena oboljenjem ili povredom. Primjenjuju se radi prevencije, liječenja i ublažavanja bolesti i komplikacija.
Pripadaju grupi neinvazivnih sredstava sa niskim rizikom primjene koja se primjenjuju duži vremenski period. To su sredstva koja su namijenjena za dovod i izmjenu energije, a aplikuju se na neoštećenu kožu.
Celliant proizvodi su izgradjeni od polimerskih vlakana u čiju osnovu su ugradjene čestice optički aktivnih prirodnih kristala koji prikupljaju infracrvene zrake emitovane sa površine kože i totalnom refleksijom vraćaju ih nazad preko kože u organizam.

 

KAKO DJELUJU CELLIANT PROIZVODI?

Celliant proizvodi djeluju tako što prirodni mikrokristali u vlaknima prikupljaju difuzne infracrvene zrake koje emituje oboljeli dio tijela i reflektuju ih nazad u tkivo. Ove zrake su identične po frekvenciji i talasnoj dužini, pa sa malim intenzitetom dovode do vibracionih i rotacionih kretanja u molekulima stimulišući lokalno cirkulaciju, snabdijevanje kiseonikom i potrebnim materijama. Uz povećanje nivoa kiseonika povećava se nivo azotmonoksida i adenozin trifosfata, materija koje su značajne u energetskim procesima ćelije. Ovim se funkcije ćelija dovode u metaboličku ravnotežu što je osnova za oporavak i ozdravljenje tkiva. Celliant proizvodi ne dovode toplotnu energiju iz okoline pa ne zagrijavaju tijelo, niti podižu lokalno temperaturu, ne kidaju proteinske lance niti dovode do koagulacije proteina. Ne dovode do oštećenja ćelija i potpuno su bezopasni za primjenu.

 

GDJE I KAKO SE PRIMJENJUJU CELLIANT PROIZVODI ?

Primjenjuju se za prevenciju, liječenje i oporavak kod hroničnih reumatskih oboljenja, oštećenja perifernih nerava, poremećaj cirkulacije zbog metaboličkih oboljenja (dijabetes, ateroskleroza) osteoporoze i usporenog zarastanja preloma, degenerativnih oboljenja mišića, tetiva i zglobne hrskavice. Refleksnim putem djeluju na unutrašnje organe jetru, bubrege i genitalne organe.
Način primjene: Celliant proizvodi se nose na dijelu tijela koji želimo oporaviti kontaktom na neoštećenu kožu ili preko tanke prirodne tkanine, a proizvodi u obliku prostirke ležanjem na njoj u toku spavanja. Prekrivači se primjenjuju prekrivanjem golog tijela ili preko tanke prirodne tkanine. Primjenjuju se do osam sati dnevno za vrijeme odmora ili lagane fizičke aktivnosti.

UPOZORENJE:
Celliant proizvodi su opšte medicisko sredstvo, pa se za vrijeme primjene ne smije prekidati preporučena primjena lijekova ili drugih oblika liječenja osnovne bolesti.

CELLIANT PROIZVODE PREPORUČUJE:

Dr. Danijel Atijas

Specijalista porodične medicine


Klinička istraživanja

122 pacijenta do sada u timu porodične medicine, koji su konzumenti Celliant proizvoda, u periodu od novemabra 2016. do novembara 2017.
Cilj studije je smanjene ampularne th i th nsaid, kod pacijenata koji koriste pojas od Cellianta.
Studija je prospektivno- retrospektivna analiza podataka u periodu od 25.11.2016. – 30.11.2017. Obuhvaćena je populacija pacijenta sa bolovima u leđima ili oni koji su uzeli pojas da bi spriječili bolove u leđima. Nakon godinu dana iz zdravstvenih kartona dobili smo rezultat da li su ti pacijenti – konzumenti Celliata primali ampuliranu th za bolove i da li su upućivani fizijatru radi istih. Izvor podataka su elektronski zdravstveni karton dz Doboj.
Uzorak čine 106 pacijenata koji su koristili pojas od Cellianta i imaju ga u slučaju bolova.

ZAKLJUČAK

Najčešće oboljeli i konzumenti tretmana Celliant u ovoj studiji su ljudi između 50 i 65 godine.
Podjednako su oba pola zastupljena.
2 pacijenta su upućena na banjsko liječenje, zbog jake hernijacije diska i nose pojas nakon banjskog liječenja. Od ukupno 106 pacijenata, kod 102 pacijenta smanjena je upotreba ampulirane th i NSAID, što čuva i zdravlje pacijenta i resurse zdravstvenog sistema. Smanjeno upućivanje na fizikalni tretman i banjsko liječenje samo objašnjava svoju svrhu i svrhu ovakvog pristupa liječenju pacijenata. Za one ljude koji se svakodnevno bore s bolovima, korist od Cellianta je sama po sebi razumljiva.

I KLINIČKA ISTRAŽIVANJA

Long Beach Va

Voditelj odjela za vaskularnu hirurgiju


Kliničke studije provedene od strane Robyna M. Burgessa Yorka, Dr. Iana L Gordona i naučnika iz Long Beach VA medicinskog centra i UCI medicinskog centra USA pokazale su da tkanina sa celliantom ima analgetička svojstva tj. da uklanja bolove. Istraživanja su provedena na pacijentima koji pate od dijabetičkih, neuropatskih i artritičkih bolova i vaskularnih oboljenja. Rezultati su pokazali znatno uklanjanje bolova tako da su pokrenuta istraživanja o ubrzavanju oporavka te uklanjanju bolova i kod drugih vrsta oboljenja.
Kod ovakvih istraživanja uvijek se nadate pozitivnim rezultatima. U ovom slučaju podaci nesumnjivo pokazuju da Celliant uklanja bolove i to na jedan neinvazivan način za ljudski organizam. LIČNO, BIO SAM IZNENAĐEN REZULTATIMA!

Referenca: www.celliant.com/clinical studies

II KLINIČKA ISTRAŽIVANJA

Sveučilišta Loyola

Profesor odjela za ortopedsku hirurgiju i rehabilitaciju medicinskog centra


Istraživanje o povećanju količine kiseonika rađeno je prvi put 2003 godine, a proveo ga je Dr Lawrence A Lavery profesor odjela za ortopedsku hirurgiju i rehabilitaciju Medicinkog centra sveučilišta Loyola u bolnici za veterane u Čikagu. Istraživanje je rađeno na rukama i nogama pacijenata koji boluju od dijabetesa. Polovina pacijanata je spavalo na Celliantu, a druga polovina su bili pacijenti koji su spavali na drugim materijalima u trajanju od jednog sata. Doktor je u zaključku svoga rada konstatovao da je spavanjem na Celliantu količina kiseonika povećana od 8-14 % što je dovelo do dovoljnog pojačanja cirkulacije koja doprinosi poboljšanju zarastanja rana i eliminisanju bola u nogama uzrokovanog aterosklerozom i ostalim poremećajima u cirkulaciji. DR. Lawrence je dokazao da ovaj materijal izuzetno pomaže kod ublažavanja bolova nastalih kod slabo zarastajućih rana donjih ekstremiteta, ublažavanja bolova lokomotornog sistema i bolova u zglobovima uzrokovanih artritisom.

Referenca: www.celliant.com/clinical studies

III KLINIČKA ISTRAŽIVANJA

Dr Marcel Hung M.D.

Neurolog


Istraživanje o uticaju Cellianta na spavanje i uklanjanja bola je provedeno 2009 godine od strane Dr Marcel Hung M.D. , neurologa. Istraživanje je rađeno uz upotrebu podloga izrađenih od materijala koji su sadržavali Celliant a koristili su ga pacijenti sa poremećajima spavanja i hroničnim bolovima u leđima. Provedeno je na 45 pacijenata u trajanju od 42 dana. Istraživanjem je dokazano da je količina kiseonika u koži i potkožnim tkivima povećana za 29%, a nakon pola sata upotrebe Cellianta nivo kiseonika se povećao čak za 10% što je dovoljno za postizanje djelotvornih učinaka Cellianta.